آپلود فیلم و عکس
و انتقادات و پیشنهادهای هواداران

هوادارن عزیز باشگاه فولاد مبارکه سپاهان می توانند هر گونه عکس و فیلم هواداری و انتقادات و پیشنهاد های خود را از همین قسمت برای باشگاه ارسال کرده تا بهترین عکس و فیلم انتخاب و در اپلیکیشن باسامدیا منتشر شود و به خواسته های شما بتوانیم جامع عمل پوشانده و به بهتر شدن روز به روز امکانات اپلیکیشن و رفاهی باشگاه کمک کرده باشید.