باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ برتر ایران (لیگ خلیج فارس) را در اپلیکیشن باسامدیا در دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.

باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ برتر فوتبال ایران (لیگ خلیج فارس) را در اپلیکیشن باسامدیا در دسترس داشته و کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.