نقشه سایت

عموما نقشه سایت نقش مهمی در جستجو و پیدا کردن هدف کاربران در وب سایت ها می نماید، از این رو ما برای دسترسی راحت تر کاربران به کلیه خدماتی که بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان (باسا) در بستر فضای مجازی و برای پرسنل فولاد ارائه می شود این قسمت را در نظر گرفته ایم تا در سایت باسامدیا و از محتویات آن مطلع شوید.