باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های لالیگای اسپانیا را در اپلیکیشن باسامدیا دسترس داشته و از کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.

باسایی های عزیز می توانند جدول لیگ بازی های لالیگای اسپانیا را در اپلیکیشن باسامدیا دسترس داشته و از کلیه رویداد های این لیگ مطلع شوند.