پیگیری سفارشات کارت هواداری

باسا ارائه خدمات به هوادارن باشگاه سپاهان

هوادار عزیز، در صورتی که وضعیت صدور کارت شما در حالت ارسال به پست است و هنوز کارت خود را دریافت نکرده اید می توانید از طریق دکمه زیر "رهگیری مرسوله از پست" وضعیت کارت خود را پیگیری کنید.