آموزش سفر کارت

مرحله اول

۱- وضعیت اولیه ورود بعد از راه اندازی سفر جدید

مرحله دوم

۲- بعد از ضربه زدن روی کارت های زیر

مرحله سوم

۳- بعد از ضربه زدن روی کارت سفر به این صورت دیده میشه. بعد روی پرداخت با بارکد میزنیم و بارکد آژانس رو اسکن میکنیم

مرحله چهارم

۴- مبلغ پرداختی رو وارد میکنیم. این مبلغ نمیتواند از جمع نقدی و اعتباری کارت سفر بیشتر باشد

مرحله پنجم

۵- بعد وارد این صفحه شده و حساب رو انتخاب میکنیم که فعلا یک گزینه هست.

مرحله ششم

۶- نرم افزار اول به مقدار موجودی نقدی از موجودی کم کرده و در فیلد نقد مینویسد. بقیه مبلغ از اعتبار کم می شود.

مرحله هفتم

۷- با فعال سازی گزینه اعتبار میتونیم مدت بازپرداخت رو انتخاب کنیم. این قسمت بزودی به دو گزینه ۴ماه و ۱۲ ماه تغییر میکند که در صورت انتخاب ۴ ماه با سود صفر درصد و ۱۲ماه ۴ درصد محاسبه خواهد شد.

 دکمه پرداخت روشن می شود و پرداخت انجام می شود

هر سوالی داشتید،
با ما تماس بگیرید

۰۹۰۱۰۰۴۳۹۱۳

۰۹۱۹۷۷۰۵۳۷۶

۰۹۰۱۰۰۴۳۹۱۰

۰۹۰۱۰۰۴۳۹۱۶